זמינויות לחגים

זמינות לשבועות בצורה הזאת בלבד

1.  2-4/6  2 לילות בלבד

2.  4-6/6 2לילות בלבד

זמינות לראש השנה

3 לילות מינימום