Ферма "Заит бамидбар"-мы приглашаем Вас отдохнуть на природе в роскошных циммерах, просторном каран-сарае и вигвамах

הכניסה לכלבים אסורה
אסור להשמיע מוסיקה מכול סוג בחווה
הסוויטה פנויה 11+12.5
החאן המפנק פנוי לקבוצה 28+29.5
אוהלים מישפחתיים וקבוצתיים פנויים 28+29
פסטיבל מידברן בפתח 28.5-1.6 - נותרו מספר מקומות פנויים
פסטיבל מידברן בפתח - נותרו מספר מקומות פנויים
הסוויטה פנויה 11+12.5
החאן המפנק פנוי לקבוצה 28+29.5
אוהלים מישפחתיים וקבוצתיים פנויים 28+29
!!!הכניסה לכלבים אסורה
!!!אסור להשמיע מוסיקה מכול סוג בחווה